Du har blockerats tillfälligt facebook

Blockerad från att skicka meddelanden på Facebook

Blockerad från att skicka meddelanden på Facebook | Facebook hjälpcenter

Längden på en blockering beror på hur allvarlig överträdelsen är och din historik på Facebook. Du kan undvika liknande blockeringar i framtiden genom att.

Den kan bero på att du nyligen har skickat ett stort antal meddelanden eller att medlemmar har markerat dina meddelanden som oönskade.

Jag är blockerad från att göra något på Facebook, som att …

Jag har blockerats från en funktion på Facebook (som skicka meddelanden, tagga saker, ladda upp foton) | Facebook hjälpcenter

Ta reda på vad du kan göra om din väns Facebook-konto har inaktiverats.

Ta reda på hur tillfälliga blockeringar av en Facebook-funktion kan uppstå.

Min kompis Facebook-konto har blockerats eller inaktiverats.

Min kompis Facebook-konto har blockerats eller inaktiverats. | Facebook hjälpcenter

Vi kan inte lyfta blockeringen i förtid men du kan fortfarande visa inlägg i flödet när du vill. Vi förstår att de flesta som får tillfälliga blockeringar inte …

Ta reda på vad du kan göra om din väns Facebook-konto har inaktiverats.

Blockerad från att dela på Facebook

Blockerad från att dela på Facebook | Facebook hjälpcenter

Klicka på Avblockera bredvid namnet på den person som du vill avblockera. Klicka på Bekräfta för att slutföra avblockeringen av profilen. Jag är blockerad från …

Ta reda på mer om varför tillfälliga blockeringar från att dela inlägg på Facebook sker.

Blockeringar och varningar | Facebook hjälpcenter

Om du vill bli vän med en profil som du har avblockerat måste du skicka en … Vi kan inte ta bort blockeringen i förtid, men den är tillfällig och upphör …

Du får mer information om varningar och blockeringar på Facebook genom att läsa dessa allmänna vanliga frågor och svar: Jag har fått en varning om att…

Blockeringar och varningar | Facebook hjälpcenter

Relaterade artiklar · Mitt personliga Facebook-konto är inaktiverat. · Avblockera någon på Facebook · Inaktivera ditt Facebook-konto tillfälligt · Se personerna som …

Du får mer information om varningar och blockeringar på Facebook genom att läsa dessa allmänna vanliga frågor och svar: Jag har fått en varning om att…

Min kompis Facebook-konto har blockerats eller inaktiverats.

Min kompis Facebook-konto har blockerats eller inaktiverats. | Facebook hjälpcenter

När du blockerar någons Facebook-profil på Messenger blockeras även profilen på Facebook. Personen kan inte längre skicka meddelanden till dig, …

Ta reda på vad du kan göra om din väns Facebook-konto har inaktiverats.

Hur blockering fungerar på Messenger? – Facebook

Hur blockering fungerar på Messenger? | Messenger hjälpcenter

Så här blockerar du någons profil på Facebook. När du blockerar någons profil … Innehåll som du kan se från en blockerad profil. Ja. Med blockering kan du …

Blockera meddelanden från någon genom att öppna en konversation med personen.

Ta bort någon som vän eller blockera någon – Facebook

Ta bort någon som vän eller blockera någon | Facebook hjälpcenter

Om du är blockerad från att använda en funktion på Facebook kan du läsa mer om blockeringar av funktioner. Var det här till hjälp?

Varför begränsar Facebook användningen av vissa funktioner …

Varför begränsar Facebook användningen av vissa funktioner och vilka är begränsningarna? | Facebook hjälpcenter

Ta reda på mer om varför vi har begränsningar på användning av vissa funktioner.

Keywords: du har blockerats tillfälligt facebook